Het is vaak vervelend om lang te wachten als je een afspraak wilt maken met een psycholoog. In mijn praktijk duurt het momenteel ongeveer 14 weken voor de eerste afspraak. Afspraken op een specifieke tijd (bijv. altijd vrijdags om 16.00 uur) zijn lastiger in te plannen. Daarvoor is de wachttijd wat langer.

Voor K&J psychologen die mogelijk eerder tijd hebben, kunt u zich wenden tot het CJG of uw huisarts.