Onderzoek

Na het kennismakingsgesprek (intake) zal er regelmatig onderzoek plaatsvinden. Dat onderzoek kan bestaan uit een IQ-test en neuropsychologisch onderzoek (bijv. naar ADHD, PDD-NOS, schoolproblemen). Ook kan er nader onderzoek plaatsvinden naar sociaal- emotionele problematiek. De vragenlijsten worden doorgaans digitaal afgenomen. Dit verloopt via Embloom; een organisatie waarbij ik ben aangesloten en goed omgaat met privacygevoelige informatie. Bij de onderzoeken van basisschoolkinderen zal er in de meeste gevallen een gesprek met school plaatsvinden. Bij milde problematiek is er niet veel onderzoek nodig, maar kan er met gerichte vragen al veel bereikt worden.

Behandeling

Afhankelijk van de problematiek pas ik behandeling en/of adviesgesprekken toe op basis van een behandelplan. Mijn uitgangspunt is dat de behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie.

In de aanpak van deze klachten maak ik gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Er wordt geleerd om signalen te herkennen, en niet-helpende gedachten om te buigen in helpende gedachten. Daarnaast worden vaardigheden geoefend om situaties die moeilijk zijn en angst oproepen aan te pakken. Het zelfvertrouwen en de veerkracht wordt hiermee vergroot. Voor kinderen wordt de therapie op een leuke en praktische manier aangepast. We werken met werkbladen, een dagboek en spelenderwijs groeit een kind tijdens de therapieperiode. De ouders worden tijdens de behandeling betrokken bij wat hun kind leert. In deze behandeling staat vaak de oplossing centraal, niet zozeer het verleden.

EMDR na een traumatische ervaring.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Soms blijven mensen last houden van een traumatische gebeurtenis in hun leven, dringen herinneringen zich telkens weer op en verstoren ze het normale functioneren. Deze kortdurende behandeling helpt de ervaringen op een goede manier te verwerken. De EMDR wordt vaak in combinatie met de gewone behandeling gegeven.

Trainingen en cursussen bij het CJG

Voor diverse cursussen o.a. op het gebied van assertiviteit, echtscheiding kunt u terecht bij het centrum voor jeugd en gezin bij u in de wijk http://www.cjgapeldoorn.nl