Ouders

Ouders kunnen met al hun vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind bij mij terecht. Er wordt in het kennismakingsgesprek afgesproken wat het te volgen traject zal zijn: diagnostiek, onderzoek en/of behandeling. Ouders en kinderen staan centraal in de behandeling.

School

Het gebeurt regelmatig dat onderwijzers, intern begeleiders, de mentor of het schoolmaatschappelijk werk zich zorgen maakt over een kind. De ouders zijn dan de eersten waar zij aankloppen. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan ben ik altijd bereid om daar bij te helpen. Ook is een consultatie per mail mogelijk.
In het werken met de kinderen en ouders, wordt er desgewenst met de school overlegd en er wordt op verzoek advies gegeven. Als er sprake is van diagnostisch onderzoek, dan wordt er overlegd met school; een eindgesprek op school is altijd mogelijk.

Jongeren/jong volwassenen

Deze site heet niet voor niets jeugdpsycholoogapeldoorn. Dat betekent dat ik graag met en voor jongeren werk. Jongeren ervaren regelmatig problemen op school, met andere jongeren, met school- of beroepskeuze. Zij kunnen daarmee altijd bij mij terecht. De jongere staat centraal in de behandeling, met alle vertrouwelijkheid die daarbij hoort.