Registraties

 • GZ psycholoog (BIG nr: 49933295225)
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (NIP: 19157)
 • Supervisor voor de K&J NIP
NIP Het Nederlands instituut voor psychologen (NIP) is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden.
www.psynip.nl
 • Kinder en jeugdpsycholoog SKJ (registratienummer: 130002391)
 SKJ Alle zorgverleners in de jeugdzorg moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van het SKJ.
www.skjeugd.nl

Lidmaatschappen

EMDR  Practitionar.   Vereniging EMDR Nederland

EMDR Nederland Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Het is een therapie bedoeld voor mensen die klachten houden na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen.
www.emdr.nl

Privacy:

Het beschermen van de privacy is erg belangrijk als er met gevoelige informatie wordt gewerkt. Ik zal tijdens de eerste afspraak schriftelijk toestemming vragen om met de gemeente/CJG, de huisarts en/of school contact te mogen hebben. Voor jongeren jonger dan 16 is toestemming van beide ouders noodzakelijk. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf tekenen.

Klachtenregeling:

Wanneer u op of aanmerkingen heeft over het onderzoek of de behandeling hoor ik die graag van u. Mocht u een klacht over mij hebben, dan kunt u deze schriftelijk opsturen naar het College van toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500GB te Utrecht. Zij nemen dan de klacht in behandeling, dat gaat buiten mij om.

NB: e.e.a. staat ook beschreven in de behandelingsovereenkomst die ik u tijdens de eerste afspraak overhandig.

Tarieven

 • Consult eerste lijns-psychologische hulp (45 min.) € 100,-
 • Het tarief voor een psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Uitgangspunt is het tarief van €100,- per uur dat aan het onderzoek of onderzoeksverslag besteed wordt. Voor een IQ test (WISC V of de WAIS IV) betaalt u dan ongeveer € 500,-.
 • De supervisie kan individueel of in een groep van maximaal 2 personen plaatsvinden. Individuele supervisie kost € 100,- per supervisie-uur. De bijeenkomsten duren 1 ½ uur per bijeenkomst. Een uur supervisie-uur bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht gaande het traject (o.a. lezen casusverslagen, schrijven van evaluatie, beoordeling etc).

Denkt u aan het volgende:

 • Voor niet nagekomen afspraken wordt € 50,- in rekening gebracht.
 • Afmelden voor een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren.

springende kinderen

Het volgende is noodzakelijk voor de eerste afspraak:

 • Een verwijzing van de huisarts of een indicatie via het CJG. De verwijzing moet recent zijn (niet ouder dan 3 maanden).
 • Het vooraf invullen en opsturen van  het contactformulier behorende bij deze website is handig.

De rol van de verwijzing is belangrijker dan voorheen:

De huisarts is samen met het CJG veel meer dan voorheen de poortwachter van de geestelijke gezondheidszorg geworden. Mochten zij de klachten te licht vinden voor een GZ-psycholoog of Kinder- en jeugdpsycholoog, dan kan hij/zij je verwijzen naar de praktijkondersteuner of naar het centrum voor jeugd en gezin in de wijk.

De rol van de gemeente of zorgverzekeraar (kosten)

 • Voor jeugd tot 18 jaar vergoedt de gemeente de consulten.
 • Ik heb in 2023 geen contracten met zorgverzekeringen. De facturen dient u zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Let op: een verwijzing van het CJG of de huisarts is noodzakelijk.